Kategorija: Pravopis

međusmena ili među smena

Kako se piše međusmena ili među smena?Pravilno se piše međusmena.Reč među koju koristimo kao prefiks ili prefiksoid pisaćemo sastavljeno sa imenicom smena.Na taj način, dobijamo imenicu međusmena, koju koristimo da označimo vreme između dve smene.Ova imenica najčešće se spominje i piše u kontekstu radnog odnosa, radog vremena, preraspodele posla i tako dalje.Primeri u rečenici:Zadovoljna sam […]

inekcija ili injekcija

Kako se piše inekcija ili injekcija?Pravilno se piše injekcija (srp. injekcija).Ovaj medicinski pojam označava način davanja terapije pomoću šprica i igle.Injekcijom možemo dati terapiju intravenski, intramuskularno, intraartikularno, subkutano tj. pod kožu itd.Primeri u rečenici:Moraću da primim injekciju danas, da bi mi bilo bolje.Injekcioni rastvor je spreman za upotrebu.Da li ste naučili šta je injekcija?

orginal ili original

Kako se piše orginal ilii original?Pravilno se piše original.Sinonim je reč izvorno.Koristimo je da opišemo neizmenjeno, izvorno izdanje pojma koji stoji iza ovog prideva, a možemo koristiti i direktno kao imenicu.Reč je stranog porekla, tačnije iz engleskog jezika.Origin – poreklo, izvor; original – izvorno, originalno.Primeri u rečenici:Ove patike su original.Originalna verzija ovog dela je u […]

nadzidak ili nazidak

Kako se piše nadzidak ili nazidak?Pravilno se piše nadzidak.Nadzidak je pojam iz građevinarstva, arhitekture, ali i svakodnevnog govora kojim se označava deo zida koji je nezavršen, deo koji se ne uklapa u standardne dimenzije zida.Nadzidak nema odgovarajuću visinu i širinu da bi se označio kao zid, ali recimo niski zidovi koji okružuju potkrovlje možemo nazvati […]

podkontrukcija ili potkonstrukcija

Kako se piše podkonstrukcija ili potkonstrukcija?Pravilno se piše potkonstrukcija.Ovde imamo primer primene pravila jednačenje suglasnika po zvučnosti, u ovom slučaju obezvučavanje. Kada zvučni suglasnik d stoji ispred bezvučnog suglasnika k, onda d prelazi u svoj bezvučni par t.Primeri u rečenici:U našoj kompaniji, veoma povoljno možete dobiti i konstrukciju i potkonstrukciju, bez velike doplate.Za fasadne ograde […]

sekirati se ili sikirati se

Kako se piše sekirati se ili sikirati se?Pravilno se piše sekirati se.Ovaj izraz je sinonim za glagol brinuti.Kada je osoba za nešto zabrinuta, možemo da kažemo da se sekira. Ili, ako je osobu nešto uznemirilo, možemo da kažemo i nasekiralo.Ovaj glagol nema nikakve povezanosti sa imenicom sekira.U ijekavskom govornom području popularan je izraz sikirati se, […]

omogućivanje ili omogućavanje

Kako se piše omogućivanje ili omogućavanje?Oba oblika su ispravna i nalaze se u gramatici i pravopisu srpskog jezika.Ovo je jedna od čestih jezičkih nedoumica. U rečnicima našeg jezika nalazimo oba oblika, pa shodno tome kažemo da su oba oblika pravilna.Primeri u rečenici:Ovaj paket vam omogućava korišćenje više uređaja istovremeno.Naš fakultet se bori za omogućavanje razmene […]

koji ili koi

Kako se piše koji ili koi?Pravilno se piše koji.Ova reč spada u grupu upitnih zamenica u srpskom jeziku i jedini pravilan oblik jeste koji.Zamenice spadaju u promenljivu grupu reči, pored imenica, prideva, glagola i brojeva.Primeri u rečenici:Koji proizvođač sireva je najpoznatiji u Francuskoj?Koji god put da izaberete, videćete nestvarne pejzaže usput.

sat i po ili sat ipo

Kako se piše sat i po ili sat ipo?Piše se odvojeno, sat i po. Po predstavlja skraćeni oblik nepromenljive reči pola ili promenljive reči polovina. Kao što bi se sa punim oblikom pisalo odvojeno, tako se piše i sa skraćenim.Primeri:Čekamo vas već sat i po, stižete li uskoro?Vožnja će trajati svega sat i po.Tretman laserom se […]

bar a bar ili barabar

Kako se piše bar a bar ili barabar?Pravilno se piše barabar.Ovaj pridev je sinonim za reči uporedo, jednako, isto, ujednačeno itd.Karakterističan je za područje koje je u prošlosti bilo pod turskom vladavinom, pa ga zato u srpskom jeziku svrstavamo u turcizme.Moderne, mlađe generacije retko upotrebljavaju ovaj izraz, ali se među starijim stanovništvom može čuti, naročito […]