Šta znači

Saznajte kako se pravilno piše i šta znači:

Microsoft Teams

Šta je Microsoft Teams Microsoft Teams je nova aplikacija u sklopu paketa Office365. Microsoft Teams objedinjuje ljude, konverzacije i razne ...
Pročitaj više

abolirati

Šta znači abolirati? Abolirati znači ukinuti, abolicija je ukidanje. Mogu se odnositi na sudski postupak ili na presudu, ali ne ...
Pročitaj više

Ko nabije taj dobije

Šta znači ko nabije taj dobije? Zašto kažu ko nabije taj dobije Poznata vašarska igra Ko nabije taj dobije poznata ...
Pročitaj više

abadzi

Šta znači abadzi? Po sirijskom kalendaru kod Turaka reč abadzi znači mesec avgust. Turski - abaci ...
Pročitaj više

ABADŽIJA

Šta znači ABADŽIJA? ABADŽIJA (turska reč) je zanatlija koji pravi izradjuje odeću od abe, vunene grube tkanine ...
Pročitaj više

ABA

Šta je ABA? Šta znači ABA? ABA (arab. tur.) gruba vunena tkanina obično gornja haljina, bez rukava, seljačka tkanina. aba  ...
Pročitaj više

ABVER

Šta je ABVER? Šta znači ABVER? ABVER - (nemačka reč Abwehr čto znači odbrana) ABVER je vojnoobaveštajna organizacija Nacističke Nemačke osnovana ...
Pročitaj više

A BATUTA

Šta je A BATUTA? Šta znači A BATUTA? A BATUTA ili samo batuta (italijanska reč battuta) reč koja se koristi u ...
Pročitaj više

ABVILJEN

Šta je ABVILJEN? Šta znači ABVILJEN? Abviljen je (francuska reč abbevillien) najstarija faza paleolitika a naziv je dobila prema francuskom gradu ...
Pročitaj više

ABD

Šta je ABD? Šta znači ABD? Abd je arapska reč a njeno značenje u arapskim složenim imenicama označava slugu roba. Primer: ...
Pročitaj više

Abregacija

Šta je ABREGACIJA? Šta znači ABREGACIJA? Značenje REČI abregacija Abregacija - odvajanje, isključivanje, isključenje ...
Pročitaj više

abakcija

Šta je ABAKCIJA? Šta znači ABAKCIJA? Abakcija (latinska reč) ova reč je ženskog roda i koristi se u medicini, abakcija ili ...
Pročitaj više

Rajber

Šta je Rajber? Šta znači Rajber? Značenje reči rajber Rajber je Obrtna ručka za zatvaranje vrate roletni od prozora, sam ...
Pročitaj više

Radiofonija

Šta je RADIOFONIJA? Šta znači RADIOFONIJA? Reč Radiofonija nastala je od latinske reči radium i grčke reči Phone zvuk, ženskog ...
Pročitaj više

Radio Tehnika

Šta je RADIO-TEHNIKA? Šta znači RADIO-TEHNIKA? Reč radio tehnika nastaje od latinske reči radium i grčke reči technike Značenje reči ...
Pročitaj više

RADIO TERAPIJA

Šta je radio-terapija? Šta znači radio-terapija? Reč radio-terapija nastaje od latinske reči radium i grčke reči terapeia -lečenje. Značenje reči ...
Pročitaj više

fototerapija

Šta je fototerapija? Šta znači fototerapija? Lečenje svetlosnim zracima je foto-terapija Značenje reči fototerapija ...
Pročitaj više

rentgenoterapija

Šta je rentgenoterapija? Šta znači rentgeno-terapija? Lečenje rendgenovim zracima je rentgenoterapija. Značenje reči radio terapija ...
Pročitaj više

radijumterapija

Šta je radijumterapija? Šta znači radijum-terapija? Lečenje radijumovim zracima je radijumterapija. Značenje reči radijumterapija ...
Pročitaj više

kosmonautika

Šta je KOSMONAUTIKA? Šta znači KOSMONAUTIKA? Kosmonautika ženskog roda nauka koja se bavi rešavanjem problema lansiranja letelica u svemir - kosmos, vasionu ...
Pročitaj više

Kosmički brod

Šta je kosmički brod? Šta znači kosmički brod? Kosmički brod je kosmička letelica koja pored potrebnih uređaja i instrumenata, ima ...
Pročitaj više

Kosmonaut

Šta je KOSMONAUT? Šta znači kosmonaut? Kosmonaut  je muškog roda i predstavlja čoveka posebno pripremljenog za let u svemir, kosmos. Kosmonaut ...
Pročitaj više

ŽIRO-RAČUN

Šta je ŽIRO-Račun? Šta znači ŽIRO-RAČUN? Žiro-račun je račun na kome pravna i fizička lica drže sredstva kod banke. Na ...
Pročitaj više

ŽIROPTER

Šta je ŽIROPTER? Šta znači ŽIROPTER? Žiropter je vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se kreću - ...
Pročitaj više

ZAVEZAK

Šta je ZAVEZAK? Šta znači ZAVEZAK? Zavezak je glupak. Ili možda malo blaže kada za nekoga želimo reći da je smotan ili ...
Pročitaj više

ZAGAR

Šta je ZAGAR? Šta znači ZAGAR? Zagar je gonič pas koji lovi, brz sportski lovački pas. Sposoban jak pas koji ...
Pročitaj više

ZEBRA

Šta je ZEBRA? Šta znači ZEBRA? Zebra je reč ženskog roda koristi se u drumskom i pešačkom saobraćaju za označavanje ...
Pročitaj više

PUNČ

Šta je PUNČ? Šta znači PUNČ? Punč je piće, imenica muškog roda koristi se u kulinarstvu. Svrstavaju ga u zimsko ...
Pročitaj više

INDUKOVATI

Šta je Elektromagnetna indukcija? Šta znači Indukovati? Indukovati - Zaključivati - Zaključiti U fizici indukovati predstavlja pojavu kada zatvorenom provodniku ...
Pročitaj više

LORENCOVA SILA

Šta je LORENCOVA SILA? Šta znači LORENCOVA SILA? Lorencova sila je kombinacija sila kojima elektromagnetsko polje deluje na naelektrisanu česticu ...
Pročitaj više

PANČETA

Šta je PANČETA? Šta znači PANČETA? Pančeta je vrsta slanine, tačnije specijalno obrađena slanina po italijanskoj recepturi. Panceta (italijanska reč - ...
Pročitaj više

ABADONIČNOST

Šta je ABADONIČNOST? Šta znači ABADONIČNOST? Abadoničnost je francuska reč, bolesno, bez stvarnog razloga, osećanje napuštenosti ...
Pročitaj više

ABDIDHAMA

Šta je ABDIDHAMA? Šta znači ABDIDHAMA? Abdidhama predstavlja teorijska učenja ranog budizma. Abhidhama pitaka je zbirka tekstova u kojima se ...
Pročitaj više

A-BE-HA ORUŽJE

Šta je A-BE-HA ORUŽJE? Šta znači A-BE-HA ORUŽJE? A-Be-Ha oružje je zajednički naziv za za hemijsko, biološko i atomsko oružje ...
Pročitaj više

ABIZENDEGANI

Šta je ABIZENDEGANI? Šta znači ABIZENDEGANI? Abizendegani je mitološka reč i znači izvor mladosti i besmrtnosti u verovanju istočnih naroda ...
Pročitaj više

ABJUDIKACIJA

Šta je ABJUDIKACIJA? Šta znači ABJUDIKACIJA? Abjudikacija je poricati nešto, ne priznati, ne priznavati. Potiče iz latinske reči abjudicare ...
Pročitaj više

ABLACIONI

Šta je ABLACIONI? Šta znači ABLACIONI? Ablacioni materijali su od keramike, dobro apsorbuju toplotu i time sprečavaju zagrevanje metalne površine ...
Pročitaj više

Frigidnost

Šta je FRIGIDNO? Šta znači FRIGIDNA? Frigidnost je termin koji se upotrebljava u značenju emocionalno-seksualne „hladnoće“. Kad kažu „frigidna “ ...
Pročitaj više

fidget spinner

Šta je fidget spinner ? Šta znači fidget spinner? Fidžet spiner - fidget spinner od engleske reči, predstavlja igračku koja ...
Pročitaj više

osoba od vazduha

Šta je osoba od vazduha? Šta znači osoba od vazduha? Ovaj izraz nema izvornu reč. Naučnici kažu da pomoću ovakvih ...
Pročitaj više

leptirići u stomaku

Šta su leptirići u stomaku? Šta znači leptirići u stomaku? Ovaj izraz nema izvornu reč. Naučnici kažu da pomoću ovakvih ...
Pročitaj više

imati dušu

Šta znači imati dušu?Imati dušu ili ima dušu! Jak i dobar osećaj kada gledamo u neko umetničko delo, bilo to ...
Pročitaj više

majmunsko a

Šta je majmunsko a? Šta znači majmunsko a? @ znak, majmunče i njegov rep Majmunsko a @ dobija naziv kao ...
Pročitaj više

ligatura medica

Šta je ligatura medicini? Šta znači ligatura u medicini? ligatura ženskog roda koristi se u medicini. ligatura je konac koji ...
Pročitaj više

ligatura gold

Šta je ligatura gold? Šta znači ligatura gold? ligatura ženskoig roda, dodatne primese materije koje zlatu i srebru dodaju jaču ...
Pročitaj više

ligatura musica

Šta je ligatura u muzici? Šta znači ligatura u muzici? Ligatura - spajanje dve note ili muzicka znaka u jedan ...
Pročitaj više

ligatura

Šta je ligatura? Šta znači ligatura? Lignatura je spojeno pisanje dva lili više slova - ženskog roda. Tipografsko značenje reči ...
Pročitaj više

adsorpcija

Šta je adsorpcija? Šta znači adsorpcija? Adsorpcija - nastaje od latinske reči adsorptio - predstavlja akumulaciju tečnog ili gasnog rastvora ...
Pročitaj više

apsorpcija

Šta je apsorpcija? Šta znači apsorpcija? Apsorpcija od latinskog absorptio najviše se koristi u fizici i hemiji i predstavlja upijanje ...
Pročitaj više

AVATAR

Šta je AVATAR? Šta znači AVATAR? AVATAR znači dolazak ili preobraženje. Kod Hindusa znači reinkarnacija poznatog bića, preobraženje  ili dolazak ...
Pročitaj više

Doktorand

Šta je DOKTORAND? Šta znači DOKTORAND? Doktorand je akademski gradjanin obrazovana osoba koja je nakon ispunjenja svih zahteva po zakonu i propisima ...
Pročitaj više

sokoćalo

Šta je sokoćalo? Šta znači sokoćalo? Sokoćalo značenje Predstavlja žargonsku reč, kojoa je sinonim za složene uređaje ili konstrukcije za ...
Pročitaj više

afekat

Šta je afekat ili afekt? Šta znači afekat ili afekt? Afekat je nekontrolisana strast, nabujalo osećanje koje se pojavljuje naprasno ...
Pročitaj više

gnoza

Šta je gnoza? Šta znači gnoza? Gnoza - krenimo od reči gnosis što na grčkom znači znanje. Ali ne umno znjanje niti ...
Pročitaj više

anti-teista

Šta je anti-teista? Šta znači anti-teista? Anti-teista - u modernom svetu predstavlja osobu koja ne veruje u boga i dodatno veruje da ...
Pročitaj više

teista

Šta je teista? Šta znači teista? Teista je onaj koji veruje u ličnog boga, ne boga koji je stvorio svet i otišao ...
Pročitaj više

ateist ili ateista

Šta je ateist ili ateista? Šta znači ateist ili ateista? Ateist ili ateista je onaj koji ne veruje u stvaraoca sveta, ...
Pročitaj više

gnoseologija

Šta je gnoseologija? Šta znači gnoseologija? Gnoseologija - ovaj termin nastaje od dve grčke reči gnosis i logia što znači nauka ...
Pročitaj više

gnosticizam

Šta je gnosticizam? Šta znači gnosticizam? Gnosticizam - verovanje da je ezoterično i intuitivno znanje put spasenja duše od materijalnog sveta ...
Pročitaj više

Ahilova peta

Šta je Ahilova peta? Šta znači Ahilova peta? Ahilova peta je izraz koji označava nečiju slabu tačku ili ranjivost. Kada ...
Pročitaj više

AVGUSTINIZAM

Šta je AVGUSTINIZAM? Šta znači AVGUSTINIZAM? Avgustinizam je reč koja se odnosi na filozofiju i teologiju iz srednjovekovnog hrišćanstva, koje ...
Pročitaj više

AVGUSTINI, AVGUSTINIJANI

Šta je AVGUSTINI, AVGUSTINIJANI? Šta znači AVGUSTINI, AVGUSTINIJANI? AVGUSTINI, AVGUSTINIJANI su sledbenici filozofije i teologije srednjovekovnog hrišćanstva čije verovanje se ...
Pročitaj više

AVGUSTOVSKO DOBA

Šta je AVGUSTOVSKO DOBA ? Šta znači AVGUSTOVSKO DOBA? AVGUSTOVSKO DOBA znači doba napretka književnosti i umetnosti kao za vreme ...
Pročitaj više

AVGUSTUS

Šta je AVGUSTUS? Šta znači AVGUSTUS? AVGUSTUS, od latinske reči Augustus – svet, znači veličanstven, uzvišen, carski ...
Pročitaj više

AVIOHORIZONT

Šta je AVIOHORIZONT? Šta znači AVIOHORIZONT? AVIOHORIZONT potiče od latinske reči Avis, što znači ptica i reči horizont. To je ...
Pročitaj više

AVOGADROV BROJ

Šta je AVOGADROV BROJ? Šta znači AVOGADROV BROJ? AVOGADROV BROJ se odnosi na hemijsoj konstanti vrednosti 6.022045x1023 i pokazuje broj ...
Pročitaj više

AGALUK

Šta je AGALUK? Šta znači AGALUK? AGALUK, reč turskog porekla, znači agino dostojanstvo, a odnosi se na posed koji pripada ...
Pročitaj više

AGAMOSPERMIJA

Šta je AGAMOSPERMIJA? Šta znači AGAMOSPERMIJA? AGAMOSPERMIJA, od grčke reči, a što znači bez, gamos što znači brak i sperma ...
Pročitaj više

AGLUTINOGEN

Šta je AGLUTINOGEN? Šta znači AGLUTINOGEN? AGLUTINOGEN, potiče od latinske reči agglutinare što znači prilepiti i grčke reči genos što ...
Pročitaj više

AGNAT

Šta je AGNAT? Šta znači AGNAT? AGNAT, potiče od latinske reči agnatus, znači rođak sa očeve strane, srodnik po krvi ...
Pročitaj više

AVE

Šta je AVE? Šta znači AVE? AVE reč latinskog porekla i koristi se prilikom pozdravljanja. Ave znači zdravo, u zdravju, ...
Pročitaj više

AGROMANIJA

Šta je AGROMANIJA? Šta znači AGROMANIJA? AGROMANIJA od grčke reči agros polje i manija pomama ili ludilo, što znači strasna ...
Pročitaj više

ADAM

Šta je ADAM? Šta znači ADAM? ADAM, od hebrejske reči Adamah, zemlja, što znači čovek napravljen od zemlje. Prema jevrejskom ...
Pročitaj više

ADAMOV VEK

Šta je ADAMOV VEK? Šta znači ADAMOV VEK? ADAMOV VEK znači vrlo dug život jer je Adam živeo 930 godina ...
Pročitaj više

ADAMOV GREH

Šta je ADAMOV GREH? Šta znači ADAMOV GREH? ADAMOV GREH je prvi ljudski greh. Adam je počinio veliki greh, jer ...
Pročitaj više

ADAMOVA JABUČICA

Šta je ADAMOVA JABUČICA? Šta znači ADAMOVA JABUČICA? ADAMOVA JABUČICA (na latinskom pomum Adami, prominencija laringea), je izbočina na prednjem ...
Pročitaj više

ADAMOVO KOLENO

Šta je ADAMOVO KOLENO? Šta znači ADAMOVO KOLENO? ADAMOVO KOLENO je naziv za osmo dete iste majke koje je, po ...
Pročitaj više

ADAMOV KOSTIM

Šta je ADAMOV KOSTIM? Šta znači ADAMOV KOSTIM? ADAMOV KOSTIM znači biti bez odeće, nag, go ...
Pročitaj više

ADAMOVA GLAVA

Šta je ADAMOVA GLAVA? Šta znači ADAMOVA GLAVA? ADAMOVA GLAVA je izraz hrišćanskog porekla. Odnosi se na lobanju sa ukrštenim ...
Pročitaj više

ADAMA RAZVESTI

Šta je ADAMA RAZVESTI? Šta znači ADAMA RAZVESTI? ADAMA RAZVESTI je izraz koji znači razvučeno, opširno pričati ...
Pročitaj više

ADAMS-STOKSOV SINDROM

Šta je ADAMS-STOKSOV SINDROM? Šta znači ADAMS-STOKSOV SINDROM? ADAMS-STOKSOV SINDROM (nazvan po irskim lekarima R.Adamsu, 1791-1875, I V. Stoksu, 1804-1878), ...
Pročitaj više

ADAPTACIJA

Šta je ADAPTACIJA? Šta znači ADAPTACIJA? ADAPTACIJA (lainska reč adaptation), znači prilagođavanje, podešavanje, usklađivanje. ADAPTACIJA je širok pojam koji se ...
Pročitaj više

ADAPTER

Šta je ADAPTER? Šta znači ADAPTER? ADAPTER (latinska reč adaptus zgodan, prikladan) odnosi se na tehnički uređaj za prilagođavanje elemenata, ...
Pročitaj više

ADAPTIBILNOST

Šta je ADAPTIBILNOST? Šta znači ADAPTIBILNOST? ADAPTIBILNOST (latinski adaptation prilagođavanje), u biologiji se odnosi na sposobnost i mogućnost za prilagođavanje ...
Pročitaj više

ADAPTIVAN

Šta je ADAPTIVAN? Šta znači ADAPTIVAN? ADAPTIVAN latinski adaptare prilagodljiv. Adaptivan znači prilagodljiv određenim, novonastalim uslovima, na primer života, za ...
Pročitaj više

ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA

Šta je ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA? Šta znači ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA? ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA je vrsta elektronskog računara koji svoj rad ...
Pročitaj više

A DATO

Šta je A DATO? Šta znači A DATO? A DATO latinski a dato znači od dana pisanja, od danas, od ...
Pročitaj više

ADVEKCIJA

Šta je ADVEKCIJA? Šta znači ADVEKCIJA? ADVEKCIJA (latinski advection isporuka, prenos) izraz koji se koristi u meteorologiji, znači horizontalno kretanje ...
Pročitaj više

Šou

Šta znači Šou? Značenje reči šou: Savet: trudite se da ne menjate imenicu šou po padežima, jer je zaista šou ...
Pročitaj više

Park reči

Šta je park reči? Šta znači park reči? Park reči je zabavna igra, kako za mladju populaciju tako i za starije ...
Pročitaj više

đene đene

Šta znači đene đene? Đene đene je izraz koji se koristi da opišemo nešto polovično, pola - pola, pomalo, još ...
Pročitaj više

bar a bar ili barabar

Kako se piše bar a bar ili barabar? Pravilno se piše barabar. Ovaj pridev je sinonim za reči uporedo, jednako, ...
Pročitaj više

sasomange

Šta znači sasomange? Sasomange ili saso mange je romski izraz koji označava mnoštvo, mnogo svega različitog, sve i svašta, mnogo ...
Pročitaj više

DJVU (STOP) Ransomware

Šta je DJVU (STOP) Ransomware? Šta znaci DJVU (STOP) Ransomware? DJVU virus kriptor kodifikuje podatke korisnika pomoću algoritma AES-256 (CFB ...
Pročitaj više

USTATI NA LEVU NOGU

Šta znači USTATI NA LEVU NOGU? Kada se kaže da je neko ustao na levu nogu, misli se da je ...
Pročitaj više

SPAVA K’O ZAKLAN

Šta znači spava k’o zaklan? Izraz koji postoji samo u srpskom jeziku znači da osoba spava toliko mirno i u ...
Pročitaj više

KARIJES

Šta znači karijes? Karijes predstavlja kvar zuba. Ovaj kvar zuba se može izlečiti kod doktora stomatologije u stomatološkoj ordinaciji postavljanjem ...
Pročitaj više

VAĐENJE ŽIVCA

Šta znači vađenje živca? Vađenje zubnog živca (zubne pulpe) predstavlja proceduru koju izvodi doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji. Kada se ...
Pročitaj više

IMPAKTIRAN UMNJAK

Šta znači impaktiran umnjak? Umnjak predstavlja osmi zub u zubnom nizu. Postoje dva umnjaka u gornjoj i dva umnjaka u ...
Pročitaj više

INTERNISTA

Šta znači internista? Internista predstavlja doktora medicine koji je nakon završenih osnovnih studija medicine, završio i specijalizaciju iz interne medicine ...
Pročitaj više

KVANTNA MEDICINA

Šta znači kvantna medicina? Kvantna medicina spada u holističku medicinu. Ona je zasnovana na znanjima kvantne fizike, istočne i zapadne ...
Pročitaj više

GANGRENA ZUBA

Šta znači gangrena zuba? Gangrena zuba predstavlja bolest kojom je zahvaćen koren zuba pri čemu dolazi do odumiranje zubnog živca ...
Pročitaj više

ORTODONT

Šta znači ortodont? Šta je ortodont? Ortodont predstavlja doktora stomatologije koji je nakon završenih osnovnih studija završio i specijalizaciju iz ...
Pročitaj više

INTERDENTALNA ČETKICA

Šta znači interdentalna četkica? Interdentalna četkica predstavlja četkicu koja se koristi za čišćenje međuzubnih prostora. Postoje više različitih veličina i ...
Pročitaj više

donor

Šta znači donor? Šta je donor? Donor je darodavac, onaj koji nešto daruje - poklanja (latinska reč). Slično i zanimljivo: ...
Pročitaj više

Gordost

Šta znači gordost? Šta je gordost? Značenje reči gordost. Gordost je mana, kada je neko inađžija, pun sebe, smatra se ...
Pročitaj više

Snishodljivost

Šta znači  snishodljivost? Šta je snishodljivost? snishodljiv, -a, -o a. uslužan, ponizan: ~ čovek. b. koji odaje poniznost: ~ ton, ...
Pročitaj više

histerija

Šta je histerija? Šta znači histerija? Reč histerija potiče od grčke reči HISTERA u prevodu materica. Hipokrat je prvi koristio ...
Pročitaj više

ADAMAS

Šta je ADAMAS? Šta znači ADAMAS? ADAMAS je reč grčkog porekla. a odnosi se na kaljeno gvožđe, čelik, dijamant ...
Pročitaj više

avanzovati

Šta znači avanzovati? Značenje reči avanzovati. Glagol avanzovati (Francusko poreklo) čije je značenje izvedene preko sinonima ima nekoliko zanimljivih značenja: ...
Pročitaj više

predujam

Šta znači predujam? Značenje reči predujam. Muški rod od Avans. Primeri u rečenicama: Da ne govorim o tome da si ...
Pročitaj više

avans

Šta znači AVANS? Značenje reči avans. Šta je avans? Avans  muški rod  Predujam, isplata novca unapred, pozajmica nečeg, ispust, preimućstvo, ...
Pročitaj više

ADAPTIVAN

Šta je ADAPTIVAN? Šta znači ADAPTIVAN? ADAPTIVAN, reč potiče od latinske reči adaptare, a znači prilagodljiv novonastalim uslovima u bilo ...
Pročitaj više

inat

Šta je inat? Šta znači inat? Inat je oblik svesnog ponašanja koje najčešće štetno utiče na onoga ko se inati, ...
Pročitaj više

virtuoso

Šta znači virtuoso?Šta je virtuoso? Virtuoso ili u našem jeziku virtuoz je osoba koja je u nekoj veštini ili umetnosti, ...
Pročitaj više

Koncesija

Šta znači Koncesija? Koncesija (lat. concedere — ustupiti, dozvoliti, prepustiti) predstavlja dozvolu javne vlasti koja se daje pravnim ili fizičkim ...
Pročitaj više

Anksioznost

Šta je Anksioznost? Anksioznost je vrsta emocionalnog stanja karakteristična za strah i nesigurnost. To se javlja kada individua procenjuje da ...
Pročitaj više

Apatija

Šta je Apatija? Apatija se odnosi na stanje u kome individua gubi interes ili motivaciju za aktivnostima ili okolnostima u ...
Pročitaj više

Bes

Šta je Bes? Bes je emocionalno stanje koje se odnosi na ljutnju i gnev. On se manifestuje kao intenzivna negativna ...
Pročitaj više

Beznadežnost

Šta je Beznadežnost? Beznadežnost je emocionalno stanje koje se odnosi na osjećaj besperspektivnosti i nemogućnosti da se situacija promijeni. To ...
Pročitaj više

Bezvrednost

Šta je Bezvrednost? Bezvrednost je emocionalno stanje koje se odnosi na osjećaj da sopstveno biće ili postignuća nisu vredna ili ...
Pročitaj više

Blaženstvo

Šta je Blaženstvo? Blaženstvo je stanje koje se odnosi na intenzivno i trajno osećanje radosti, sreće i zadovoljstva. To se ...
Pročitaj više

Bojazan

Šta je Bojazan - strah? Strah ili Bojazan je emocionalno stanje koje se odnosi na osjećaj neizvjesnosti, nelagode ili opasnosti ...
Pročitaj više

Depresija

Šta je Depresija? Depresija je emocionalno stanje koje se odnosi na osećaj duboke tuga, nesreće i beznade. To se javlja ...
Pročitaj više

Divljenje

Šta je Divljenje? Divljenje je emocionalno stanje koje se odnosi na osećaj poštovanja, divljenja i uzbuđenja prema nekom objektu ili ...
Pročitaj više

Dosada

Šta je Dosada? Dosada predstavlja osećaj nezadovoljstva i neuspeha u ostvarivanju sopstvenih želja i potreba. Ona se može javiti u ...
Pročitaj više

Dužnost

Šta je Dužnost? Dužnost predstavlja percepciju obaveze koju subjekt oseća prema sebi, drugima ili društvu u celini. To može biti ...
Pročitaj više

Ekstaza

Šta je Ekstaza? Ekstaza je osećanje izuzetnog uzbuđenja i sreće, često povezano sa religijskim ili duhovnim iskustvom. To može biti ...
Pročitaj više

Euforija

Šta je Euforija? Euforija se ne može objasniti realnim događajima ili situacijama u životu osobe, već je povezana sa stanjem ...
Pročitaj više

Frustracija

Šta je Frustracija? Frustracija je emotivno stanje koje se javlja kada se subjektu ne pruži mogućnost da postigne cilj ili ...
Pročitaj više

Furor

Šta je Furor? Furor predstavlja jak emotivni odgovor na neku percepciju smatranu kao nepravda ili kršenje moralnih principa. On se ...
Pročitaj više

Gađenje

Šta je Gađenje? Gađenje je emocionalna reakcija koja se javlja kada subjekt percipira neki objekat ili situaciju kao neprijatnu, odbojnu ...
Pročitaj više

Ganutost

Šta je Ganutost ? Ganutost je emocija koja proističe iz osećanja estetske uzvišenosti. To je osećaj koji se javlja kada ...
Pročitaj više

Gnev

Šta je Gnev? Gnev je osećanje koje proizilazi iz osećaja povređenosti ili ugroženosti i koje se manifestuje kroz agresivno i ...
Pročitaj više

Grižnja savesti

Šta je Grižnja savesti? Grižnja savesti predstavlja osećanje krivice i kajanja zbog nečega što smo učinili ili propustili da učinimo ...
Pročitaj više

Buntovnost

Šta je Buntovnost ili bunt? Buntovnost ili bunt se odnosi na ponašanje i osećanja koja se javljaju kada individua ne ...
Pročitaj više

Infantilna frustracija

Šta je Infantilna frustracija? Infantilna frustracija se odnosi na rano razvojno osećanje koje se javlja kada je odbijena neka želja ...
Pročitaj više

Infantilna ljubomora

Šta je Infantilna ljubomora ? Infantilna ljubomora se javlja kod malog deteta kao reakcija na prisustvo drugog deteta, čiji se ...
Pročitaj više

Somatizacija

Šta je Somatizacija? Somatizacija je proces koji se odvija kada osoba prenosi svoje psihičke probleme na svoje fizičko telo. To ...
Pročitaj više

Infantilna krivica

Šta je Infantilna krivica ? Infantilna krivica je rano razvojno osećanje koje se javlja kada malo dete doživljava kaznu za ...
Pročitaj više

Infantilna tuga

Šta je Infantilna tuga? Infantilna tuga predstavlja rano razvojno osećanje koje se javlja kada dete doživljava gubitak bliskog objekta, kao ...
Pročitaj više