naoko ili na oko

Kako se piše naoko ili na oko?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naoko u funkciji priloga koji ima značenje naizgled, na prvi pogled.

Međutim, može se pisati i odvojeno u drugačijem značenju, npr: Molim te, drži ga na oku! Predlog na služi za isticanje.

Primeri u rečenicama:

Naoko mu se učinilo da je lepa.

Naoko mi se čini da vrlo pedantan momak.

Molim te, drži ga na oku!

Nemo da staviš tu kremu na oko, istekao joj rok trajanja.