kad-tad ili kad tad

Kako se piše kad-tad ili kad tad?

Ispravno je kad-tad.
Ovaj prilog se piše uvek sa crticom, kao i drugi udvojeni prilozi (dan-danas, levo-desno i sl).

Primeri:
Sigurna sam da će kad-tad shvatiti da je pogrešio.
Kad-tad ću položiti ovaj ispit!
Znam da će se kad-tad razumeti moje reči.