Kategorija: Slovo O

ho-ruk ili o-ruk

Kako se piše ho-ruk ili o-ruk?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku.Ho-ruk predstavlja uzvik koji se koristi prilikom bodrenja pri nekom fizičkom radu.Primeri u rečenicama:Izdrži još malo! Ajmo! Ho-ruk!O-ruk! Idemo do pobede!Ho-ruk! Samo još ovo!

ORTODONT

Šta znači ortodont? Šta je ortodont? Ortodont predstavlja doktora stomatologije koji je nakon završenih osnovnih studija završio i specijalizaciju iz oblasti ortopedija vilica. Ortodon se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba, kao i međuviličnih odnosa za vreme rasta i razvoja. Reč ortodoncija je latinskog porekla (orthos-pravilan). Ortodont postavlja fiksni ortodontski aparat tj. fiksnu protezu ukoliko je […]

oznaci ili oznaki

Kako se piše oznaci ili oznaki?Prema srpskom pravopisu pravilno je oznaci.U dativu i lokativu imenice oznaka izvršena je sibilarizacija (slovo k ispred slova i prelazi u slovo c).Primeri u rečenicama:Na oznaci nije obeležno sve.Da li si na oznaci napisala sve podatke?Pazi šta pišeš na oznaci!

ovlašćen ili ovlašten

Kako se piše ovlašćen ili ovlašten?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev ovlašćen.Glagol ovog trpnog prideva glasi ovlastiti.Kada se glagoli završavaju na nastavak –stiti, trpni pridevi se mogu završavati samo na  –šćen (npr. čistiti-čišćen), – šten (pustiti-pušten) ili mogu posedovati oba oblika kao pravilna (ovlastiti- ovlašćen, ovlašte ; uprostiti-uprošćen, […]

ovde-onde ili ovde onde

Kako se piše ovde-onde ili ovde onde?Prema srpskom pravopisu pravilno je ovde-onde.Kada se nađu dva udvojena priloga oni se pišu sa crticom. Npr. danas-sutra, brže-bolje, više-manje, dole-gore, nazad-napred, onamo-ovamo, tamo-amo…Primeri u rečenicama:Samo juri ovde-onde.Nemoj da ideš ovde-onde, već se skoncentriši i stani na jedno mesto!Da li on stalno tako trči ovde-onde?

ovčiji ili ovčji

Kako se piše ovčiji ili ovčji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Češće se upotrebljava pridev ovčiji.Sufiks –ji , može posedovati i oblik –iji, ali se češće upotrebljava nastavak –ji. Npr. čovečji, dečji, kozji, mačji, zečji…Nastavak –iji se uglavnom koristi kada se osnova reči završava suglasničkom grupom i kako bi se reč lakše izgovarala. […]

ovamo-onamo ili ovamo onamo

Kako se piše ovamo-onamo ili ovamo onamo?Prema srpskom pravopisu pravilno je ovamo-onamo.Kada se nađu dva udvojena priloga oni se pišu sa crticom. Npr. brže-bolje, danas-sutra, kako-tako, desno-levo, manje-više, dole-gore, nazad-napred, onamo-ovamo, tamo-amo, napred-nazad…Primeri u rečenicama:Išao je ovamo-onamo.Nervira me što ide ovamo-onamo!Da li ideš konstavno ovamo-onamo ?

otupeti ili otupiti

Kako se piše otupeti ili otupiti?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.Kada želimo da kažemo da je nešo postalo tupo, onda koristimo glagol otupeti.Ukoliko želimo da kažemo da treba učiniti nešto tupim, onda koristimo glagol otupiti.Primeri u rečenicama:      Da li je nož otupeo?      Otupi ovaj nož, kako se niko ne bi povredio!     Ova […]

otputovati ili odputovati

Kako se piše otputovati ili odputovati?Prema srpskom pravopisu pravilno je otputovati.U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.Primeri u rečenicama:Miloš i Emilija su otputovali u Bugarsku na more.Da li ste otputovali u Grčku?Svi su uspešno otputovali ove godine na more!

otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike?Prema srpskom pravopisu pravilno je otprilike.U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.Primeri u rečenicama:Ovde otprilike ima oko sedam kila šljiva.Možeš li otprilike da odrediš koliko ti je vremena potrebno da sašiješ haljinu? Hej, kaži […]