Pravopis na slovo Ć

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.

Kako se pravilno pišu sledeće reči:

ćerka     ćer, ćera
ćerpič     ćerpić

Ovo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta u polju pretraga. Kako se pravilno pišu reči na slovo Ć, kategorija Ć?

Ukoliko želite da dodate neku reč kliknite na ovaj link.