filtar ili filter

Kako se piše filtar ili filter?

Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo.

Reč je latinskog porekla (filtrum).

Značenje reči jeste cediljka, sprava kojom se tečnost čisti od čvrstih delova.

Primeri u rečenicama:

Potrebno je koristiti filter za prečišćavanje vode.

Da li se koriste peščani filteri?

Koje filtere koristite?