bar ili barem?

Kako se piše bar ili barem?

Pravilno je i jedno i drugo.
Ove dve reči su sinonimi. Spadaju u rečce koje se koriste za neko posebno isticanje (npr. (ne)zadovoljstva, nestrpljenja i dr.).

Primeri:

Da si mi barem rekao na vreme.
Uradi barem tri zadatka od pet.
Nisam džabe išla, barem sam kupila sve što mi treba.
Reci mi, barem, da li ćeš doći?