Kategorija: Slovo M

međusmena ili među smena

Kako se piše međusmena ili među smena?Pravilno se piše međusmena.Reč među koju koristimo kao prefiks ili prefiksoid pisaćemo sastavljeno sa imenicom smena.Na taj način, dobijamo imenicu međusmena, koju koristimo da označimo vreme između dve smene.Ova imenica najčešće se spominje i piše u kontekstu radnog odnosa, radog vremena, preraspodele posla i tako dalje.Primeri u rečenici:Zadovoljna sam […]

KVANTNA MEDICINA

Šta znači kvantna medicina?Kvantna medicina spada u holističku medicinu. Ona je zasnovana na znanjima kvantne fizike, istočne i zapadne medicine i bioelektronike. U kvantnoj medicini koriste se aparati kojima je moguće registrovati poremećaje energetskih tokova u organizmu, pri čemu je moguće prepoznati bolest u njenom početnom stadijumu i lečiti je na vreme.

maskembal ili maskenbal

Kako se pravilno piše maskembal ili maskenbal?Pravilno se piše maskenbal.U nekim rečima u kojim se prvi deo složenice završava na n, a drugi deo počinje sa b ili p, dolazi do odstupanja od glasovne promene jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dakle, to n neće preći u svoj par m. Dodatni primeri: jedanput, stranputica itd.Obratiti pažnju […]

Monačani ili Moničani

Kako se piše Monačani ili Moničani?     Piše se Monačani. U muškom rodu je Monačanin, dok je u ženskom Monačanka. Naziv je nastao od osnove reči Monako, koja glasi Monak- i sufiksa –anin, za žiteljska imena. U ovom procesu izvršena je glasovna alternacija palatalizacija, u kojoj je velarno K prešlo u palatalno Č.

maći ili maknuti

Kako se piše maći ili maknuti?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u srpskom jeziku. Značenje ovog glagola jeste pomeriti se sa mesta.Primeri u rečenicama:Makni mi se s puta! Ja se neću maći makar me zgazio.

malopre ili malo pre

Kako se piše malopre ili malo pre?Oba izraza su pravilna, u zavisnosti od funkcije i namene u rečenici.Ako želimo da napišemo prilošku odredbu za vreme, želimo da kažemo da se nešto desilo neposredno pre ovog momenta u sadašnjosti, tada ćemo pisati malopre.Ako želimo da koristimo predlog pre, uz naglašavanje da se nešto desilo skoro – […]

maica ili majica

Kako se piše maica ili majica?Jedino ispravno napisati je majica.Reč maica nema apsolutno nikakvo značenje u srpskom jeziku, kao ni često pisana reč majca. Obe reči su gramatički neispravne.Množina za reč majica kroz padeže:majice – majica – majicama – majice – majice – majicama – majicama.Primeri u rečenici:Ta majica ti odlično stoji.Pričam ti o onim […]

nemoram ili ne moram

Kako se piše nemoram ili ne moram?Pravilno se piše ne moram.Da bismo sagradili odrični oblik glagola morati, ali i svakog drugog glagola, dodaćemo odričnu rečcu ne ispred zadatog glagolskog oblika.Odrična rečca ne se u srpskoj gramatici uvek piše odvojeno od glagolskog oblika uz koji stoji i sa kojim gradi odrični oblik.Primeri u rečenici:Zaista moraš celo […]

mi bi ili mi bismo

Kako se piše mi bi ili mi bismo?Pravilno se piše mi bismo.U srpkom jeziku, kada koristimo glagol biti, moramo poštovati pravila promene po licima:ja bihti bion/ona/ono bimi bismovi bisteoni biPrimeri u rečenici:Mi bismo vam rado pomogli u tome.Nemate društvo? Mi bismo išli s vama.