Pravopis na slovo A

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.

Kako se piše:

adhezija     athezija
alatki      alatci
aflatoksin   alfatoksin
ambalaža   anbalaža
amblem     anblem
amfora      anfora
angažman  anganžman
Antarktik     Antartik
apsorpcija     absorpcija
Arktik     Artik
asfalt     asvalt
Atlantski okean     Antlanski okean
atmosfera     atmosvera
azbest     asbest

Ovo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta u polju pretraga. Kako se pravilno pišu reči na slovo A – kategorija A?

Ukoliko želite da dodate neku reč kliknite na ovaj link.