inekcija ili injekcija

Kako se piše inekcija ili injekcija?

Pravilno se piše injekcija (srp. injekcija).

Ovaj medicinski pojam označava način davanja terapije pomoću šprica i igle.

Injekcijom možemo dati terapiju intravenski, intramuskularno, intraartikularno, subkutano tj. pod kožu itd.

Primeri u rečenici:

Moraću da primim injekciju danas, da bi mi bilo bolje.

Injekcioni rastvor je spreman za upotrebu.

Da li ste naučili šta je injekcija?