orginal ili original

Kako se piše orginal ilii original?

Pravilno se piše original.

Sinonim je reč izvorno.

Koristimo je da opišemo neizmenjeno, izvorno izdanje pojma koji stoji iza ovog prideva, a možemo koristiti i direktno kao imenicu.

Reč je stranog porekla, tačnije iz engleskog jezika.

Origin – poreklo, izvor; original – izvorno, originalno.

Primeri u rečenici:

Ove patike su original.

Originalna verzija ovog dela je u jednom poznatom italijanskom muzeju.

Taj program je original, svi ostali su kopije.