erudit ili erudite

Kako se piše erudit ili erudite?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše erudit ili erudita.

Reč je latinskog porekla (eruditus) što znači obrazovan, načitan, učen čovek, čovek koji poseduje veliko znanje.

Primeri u rečenicama:

Možemo reči da je on erudit.

Da li si ikada upoznala erudita?

Zaista bi mi bila čast da upoznam takvog erudita.