kaučevi ili kauči?

Kako se piše kaučevi ili kauči?

Ispravna su oba oblika. Dakle, kauči i kaučevi.
Imenica kauč ima dva oblika množine koja su u ravnopravnoj upotrebi.

Primeri:

Ići ćemo do obližnjeg salona nameštaja i pogledati kakve kaučeve imaju.
Kauči su bili svetloplave boje.
Da li treba promeniti i fotelje ili samo kaučeve?