oznaci ili oznaki

Kako se piše oznaci ili oznaki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je oznaci.

U dativu i lokativu imenice oznaka izvršena je sibilarizacija (slovo k ispred slova i prelazi u slovo c).

Primeri u rečenicama:

Na oznaci nije obeležno sve.

Da li si na oznaci napisala sve podatke?

Pazi šta pišeš na oznaci!