eksces ili ekces

Kako se piše eksces ili ekces?

Prema srpskom pravopisu pravilno je eksces.

Reč je latinskog porekla (excessus) Značenje ove reči može biti: nedopušten postupak, prestup, ispad…

Primeri u rečenicama:

Zaista je napravio eksces.

Da li si primetio koliko ekscesa je napravila?

Ovaj eksces se neće tolerisati.