kraci ili krakovi

Kako se piše kraci ili krakovi?

Ispravna su oba oblika. Dakle, množina imenice krak ima dva oblika – kraci i krakovi.

Primeri u rečenicama:

Kraci ovog trougla su jednake dužine.

Koliko su dugački krakovi mosta?

Do kraja godine će biti završeni svi krakovi novog auto-puta.