hrčci ili hrčkovi

Kako se piše hrčci ili hrčkovi?

Pravilno je i jedno i drugo

Hrčci i hrčkovi su oblici nominativa množine imenice hrčak.  

Ukoliko bismo hrčci menjali po padežima, to bi bilo:  

 • Nominativ: hrčci
 • Genitiv: hrčaka
 • Dativ: hrčcima
 • Akuzativ: hrčke
 • Vokativ: hrčci
 • Instrumental: hrčcima
 • Lokativ: hrčcima
 • A deklinaciona promena oblika hrčkovi bi bila:  
 • Nominativ: hrčkovi
 • Genitiv: hrčkova
 • Dativ: hrčkovima
 • Akuzativ: hrčkove
 • Vokativ: hrčkovi
 • Instrumental: hrčkovima
 • Lokativ: hrčkovima

Razlika između ova dva oblika je to što oblik hrčkovi ima proširenje osnove sufiksom  –ov-. Takve su, recimo, i imenice vuk, mn. vuci i vukovi ili duh, mn. dusi i duhovi i ovi dubletni oblici su rezultat nekih promena iz prošlosti, dok se kod nekih imenica muškog roda jedino prošireni oblik ustalio u množini (npr. gradgradovi).