Pravopis na slovo Č

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.

Kako se pravilno pišu sledeće reči:

caričin      caricin
centimetar     cantimetar
cilindar      cilinder
crnji      crniji
crtežom      crtežem
amiti     čameti
čaršav     čaršaf
častan     časan
časna     častna
čestitki     čestitci
četiri     četri
četiristo     četirsto
četrnaest     četrnest
četvorostruki     četvostruki
činilac     činioc
čitalac     čitaoc
čudesan     čudestan
čudesna     čudestna

Ovo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta u polju pretraga. Kako se pravilno pišu reči na slovo Č, kategorija slova Č?

Ukoliko želite da dodate neku reč kliknite na ovaj link.