međusmena ili među smena

Kako se piše međusmena ili među smena?

Pravilno se piše međusmena.

Reč među koju koristimo kao prefiks ili prefiksoid pisaćemo sastavljeno sa imenicom smena.

Na taj način, dobijamo imenicu međusmena, koju koristimo da označimo vreme između dve smene.

Ova imenica najčešće se spominje i piše u kontekstu radnog odnosa, radog vremena, preraspodele posla i tako dalje.

Primeri u rečenici:

Zadovoljna sam radnim vremenom, međusmena mi baš odgovara.

Birajte da li želite međusmenu ili drugu smenu.

U međusmeni smo imali popis robe, popodne regularno nastavljamo sa radom.