kako-tako ili kako tako

Kako se piše kako-tako ili kako tako?

Ispravan je oblik kako-tako.
Ovaj prilog se piše uvek sa crticom, kao i drugi udvojeni prilozi (dan-danas, levo-desno i sl).

Primeri:

Sešću i kako-tako ću uraditi zadatak.
Ubrzaću se i kako-tako ću stići na taj događaj.
Da li možeš da mi pomogneš da napravim ovo? Uradi kako-tako, nije ni bitno.