Kategorija: Srpski Jezik

Imena planina

Prilikom pisanja imena planina i drugih uzvišenja, važno je pridržavati se pravopisnih pravila i pisati ih velikim slovom prve reči. Tako će se ispravno napisati: Sveta gora, Fruška gora, Belo brdo, Stara planina, Vrška čuka, Vršački breg, Pešterska visoravan.Ovim postupkom se pridaje odgovarajući značaj geografskim mestima, naglašavajući njihov značaj i specifičnost. Osim što se ispunjava […]

Infantilna ljubomora

Šta je Infantilna ljubomora ?Infantilna ljubomora se javlja kod malog deteta kao reakcija na prisustvo drugog deteta, čiji se roditelji ili drugi odgovarajući figuri smatraju da su „zagradili“ pažnju koju ono oseća da mu pripada. Ovo osećanje se može manifestovati kroz različite ponašanja, kao što su agresivnost, sujeverje, povlačenje, ili čak fizičko nasilje prema drugom […]

Pravopis na slovo Ć

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.Kako se pravilno pišu sledeće reči:ćerka     ćer, ćeraćerpič     ćerpićOvo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta u polju pretraga. Kako se pravilno pišu reči na slovo Ć, kategorija Ć?Ukoliko želite da dodate neku reč kliknite […]

Pravopis na slovo Č

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.Kako se pravilno pišu sledeće reči:caričin      caricincentimetar     cantimetarcilindar      cilindercrnji      crnijicrtežom      crtežemamiti     čametičaršav     čaršafčastan     časančasna     častnačestitki     čestitcičetiri     četričetiristo     četirstočetrnaest     četrnestčetvorostruki     četvostrukičinilac     činiocčitalac     čitaocčudesan     čudestančudesna     čudestnaOvo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta […]

Pravopis na slovo C

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.Kako se pravilno pišu sledeće reči:caričin      caricincentimetar     cantimetarcilindar      cilindercrnji      crnijicrtežom      crtežemcrvenjenje     crvenjene, crvenenjecuriti     cureticviljenje      cvilenjeOvo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta u polju pretraga. Kako se pravilno pišu […]

Pravopis na slovo B

Kako se pravilno pišu sledeće reči na slovo B? U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.Kako se piše:badminton     badmingtonbagrem     bagrenbandžidžamping     bandži džampingbanbus     bambusBangkok     Bankokbaštenski     bašatanskibdeti     bditibelešci     beleškibeletristika     belatristikabelji     belijibeskonačno     bezkonačnobeskrajan     bezkrajanbelji     belijibesneti     besnitibesplatan     bezplatanbesposlen     bezposlenbešnji     besnijibeživotan     bezživotanbicikl     biciklo, biciklabicikli     bicikla, biciklebečevati     bičovatiblaži     blažijibobina     bombinabogatstvo     bogastvobombona     bonbonaboranija     buranijaBranki     Brancibrčić     brkčićBranki     Brancibriljantan     brilijantanbrojilac     brojiocbršljan     bršljenburžoazija     buržuazijaOvo […]

Pravopis na slovo A

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.Kako se piše:adhezija     athezijaalatki      alatciaflatoksin   alfatoksinambalaža   anbalažaamblem     anblemamfora      anforaangažman  anganžmanAntarktik     Antartikapsorpcija     absorpcijaArktik     Artikasfalt     asvaltAtlantski okean     Antlanski okeanatmosfera     atmosveraazbest     asbestOvo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta u polju pretraga. Kako se pravilno pišu […]

međusmena ili među smena

Kako se piše međusmena ili među smena?Pravilno se piše međusmena.Reč među koju koristimo kao prefiks ili prefiksoid pisaćemo sastavljeno sa imenicom smena.Na taj način, dobijamo imenicu međusmena, koju koristimo da označimo vreme između dve smene.Ova imenica najčešće se spominje i piše u kontekstu radnog odnosa, radog vremena, preraspodele posla i tako dalje.Primeri u rečenici:Zadovoljna sam […]

inekcija ili injekcija

Kako se piše inekcija ili injekcija?Pravilno se piše injekcija (srp. injekcija).Ovaj medicinski pojam označava način davanja terapije pomoću šprica i igle.Injekcijom možemo dati terapiju intravenski, intramuskularno, intraartikularno, subkutano tj. pod kožu itd.Primeri u rečenici:Moraću da primim injekciju danas, da bi mi bilo bolje.Injekcioni rastvor je spreman za upotrebu.Da li ste naučili šta je injekcija?

orginal ili original

Kako se piše orginal ilii original?Pravilno se piše original.Sinonim je reč izvorno.Koristimo je da opišemo neizmenjeno, izvorno izdanje pojma koji stoji iza ovog prideva, a možemo koristiti i direktno kao imenicu.Reč je stranog porekla, tačnije iz engleskog jezika.Origin – poreklo, izvor; original – izvorno, originalno.Primeri u rečenici:Ove patike su original.Originalna verzija ovog dela je u […]