hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan?

Prema srpskom pravopisu pravilno je hiperaktivan.

Prefiks hiper- znači preko, nad, iznad, piše se spojeno u složenicama. Npr. hiperprodukcija, hipertireoza, hiperplazija, hipertoničan, hipertrofija, hipermarket…

Primeri u rečenicama:

Ovo dete je zaista hiperaktivno.

Da li ti smetaju osobe koje su hiperaktivne?

Prekini da budeš toliko hiperaktivan!