Beznadežnost

Šta je Beznadežnost?

Beznadežnost je emocionalno stanje koje se odnosi na osjećaj besperspektivnosti i nemogućnosti da se situacija promijeni. To se javlja kada individua shvata da se njegove želje ili ciljevi neće ostvariti, i kada se situacija percipira kao bezizlazna. Beznadežnost se javlja u situacijama gdje je postojala nada da će se stvari povoljno odvijati, pod uticajem neke snage koja prevazilazi moć individue, ali je postalo jasno da se to neće dogoditi. Beznadežnost se može javiti kao posljedica depresije ili drugih psiholoških poremećaja, kao i kao posljedica fizičkih ili medicinskih stanja. Beznadežnost se može manifestovati kao smanjena sposobnost da se ostvare ciljevi, smanjena sposobnost da se izraze emocije ili smanjena sposobnost da se ostvari socijalna interakcija.