malopre ili malo pre

Kako se piše malopre ili malo pre?

Oba izraza su pravilna, u zavisnosti od funkcije i namene u rečenici.

Ako želimo da napišemo prilošku odredbu za vreme, želimo da kažemo da se nešto desilo neposredno pre ovog momenta u sadašnjosti, tada ćemo pisati malopre.

Ako želimo da koristimo predlog pre, uz naglašavanje da se nešto desilo skoro – malo pre, tada pišemo odvojeno ove dve reči tj. malo pre.

Primeri u rečenici:

Malopre sam video vevericu u parku.

Gde su novine? Malopre su stajale na stolu.

Kiša je počela malo pre nego što smo sve poslove završili.

Kad ste stigli? Malo pre vas, niste ništa propustili.