maskembal ili maskenbal

Kako se pravilno piše maskembal ili maskenbal?

Pravilno se piše maskenbal.

U nekim rečima u kojim se prvi deo složenice završava na n, a drugi deo počinje sa b ili p, dolazi do odstupanja od glasovne promene jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dakle, to n neće preći u svoj par m. Dodatni primeri: jedanput, stranputica itd.

Obratiti pažnju da na to da ne dolazi uvek do odstupanja: zelembać, stambeni, prehrambeni itd.

PRIMERI U REČENICI:

  • Naša škola je organizovala maskenbal na koji svi moramo da idemo.
  • Koju masku si spremio za maskenbal?
  • Otišla je na maskenbal prerušena u vešticu.

F. Petković