balkanski ratovi ili Balkanski ratovi?

Kako se piše balkanski ratovi ili Balkanski ratovi?

Piše se balkanski ratovi.
Istorijski događaji koji nisu precizno određeni, tj. kojima se ne ukazuje na jedan konkretan događaj, već na više njih, ili koji se upotebljavaju u množini, pišu se malim početnim slovom.

Primeri:

Moj deda je učestvovao u balkanskim ratovima.
U svim balkanskim ratovima bilo je mnogo žrtava.
Današnja deca ne znaju ništa o balkanskim ratovima.