Monačani ili Moničani

Kako se piše Monačani ili Moničani?

     Piše se Monačani. U muškom rodu je Monačanin, dok je u ženskom Monačanka. Naziv je nastao od osnove reči Monako, koja glasi Monak- i sufiksa –anin, za žiteljska imena. U ovom procesu izvršena je glasovna alternacija palatalizacija, u kojoj je velarno K prešlo u palatalno Č.