natkolenica ili nadkolenica

Kako se piše natkolenica ili nadkolenica?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natkolenica.

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas k bezvučan, a d zvučan (nad- + -kolenica), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i primeri: natčulan, natčovek, natkriti itd.

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Primeri u rečenicama:

Sinoć se žalio da ga boli natkolenica.

Da li sam povredio natkolenicu?

Boli me natkolenica!