izvinuti se ili izviniti se

Kako se piše izvinuti se ili izviniti se?

Oba izraza imaju svoje značenje i pravilna su, pitanje je šta mi želimo reći odnosno napisati.

Ako želimo da napišemo da je potrebno promeniti položaj tela, pomeriti telo uvis, tada ćemo izvinuti se.

Ako ipak želimo nekome saopštiti svoje izvinjenje, tada ćemo izviniti se.

Primeri u rečenici:

Napravio sam ogromnu grešku, molim vas dopustite da vam se izvinim.

Kulturno je izviniti se kada pogrešite.

Da li bi mogao izvinuti se i dohvatiti nam jabuku sa grane?