hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući?

Prema srpskom  pravopisu piše se hrčući.

Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji se gradi od trećeg lica množine prezenta glagola hrkati (hrču) i dodaje se nastavak –ći.

Primeri u rečenicama:

Oblači pidžamu i lagano zaspa, hrčući tiho, skoro nečujno.

Hrčući dekica me je zaista uznemiravao.

Legla je umorna, hručući je zaspala.