maica ili majica

Kako se piše maica ili majica?

Jedino ispravno napisati je majica.

Reč maica nema apsolutno nikakvo značenje u srpskom jeziku, kao ni često pisana reč majca. Obe reči su gramatički neispravne.

Množina za reč majica kroz padeže:

majice – majica – majicama – majice – majice – majicama – majicama.

Primeri u rečenici:

Ta majica ti odlično stoji.

Pričam ti o onim majicama na koje sam nameravala da štampam logo naše firme.

U ovoj majici mi je pretoplo, moram da se presvučem.