petorica mladića ili petoro mladića

Kako se piše petorica mladića ili petoro mladića?

Prema srpskom pravopisu pravilno je petorica mladića

Brojne imenice za muški rod imaju nastavak –ica- Npr. šestorica mladića, devetorica, desetorica.

Petoro predstavlja zbirni broj gde postoji skup muškaraca i žena, mladića i devojaka itd.

Npr. petoro devojaka i mladića, desetoro đaka (devojčica i dečaka)…

Primeri u rečenicama:

Petorica mladića je trčalo po terenu.

Neka izađu pred tablu trojica hrabrih mladića.

Da li si video njih trojicu (momaka)?

Skupilo se njih desetoro da igraju odbojku.