osam-devet ili osam devet

Kako se piše osam-devet ili osam devet?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je osam-devet.

Kada se nađu zajedno spojevi brojeva koji su približni, onda se takvi brojevi pišu sa crticom. Npr. pet-šest, jedan-dva, tri-četiri, devet-deset…

Ovo pravilo se primenjuje i ukoliko se nađu spojevi imenica sa brojem koji su približni. Npr. dan-dva, sekund-dva, godinu-dve…

Primeri u rečenicama:

Kupila je oko osam-devet jabuka.

Trebalo mu je oko osam-devet minuta da smisli adekvatan odgovor.

Da li je dovoljno kuvati osam-devet minuta?