nemoram ili ne moram

Kako se piše nemoram ili ne moram?

Pravilno se piše ne moram.

Da bismo sagradili odrični oblik glagola morati, ali i svakog drugog glagola, dodaćemo odričnu rečcu ne ispred zadatog glagolskog oblika.

Odrična rečca ne se u srpskoj gramatici uvek piše odvojeno od glagolskog oblika uz koji stoji i sa kojim gradi odrični oblik.

Primeri u rečenici:

Zaista moraš celo leto provesti na poslu? Ne moram, imaću godišnji odmor.

Ja ne moram ovo završiti sada, napraviću pauzu.

Ako nešto ne moraš uraditi, to ne znači da ne bi trebalo to da uradiš.