o tom pitanju ili po tom pitanju

Kako se piše o tom pitanju ili po tom pitanju?

Prema srpskom pravopisu pravilno je o tom pitanju.

Pitanja za lokativ glase o kome, o čemu? Zbog toga je razlog zašto je pravilno reći o tom pitanju, jer predlog o sa lokativom pokazuje na predmet govora. Govorimo i pišemo o nekome ili o nečemu, ali ne govorimo po nekome ili po nečemu.

Primeri u rečenicama:

O tom pitanju moraćemo da se posavetujemo sa stručnim licem.

Da li ste govorili o tom pitanju?

Nadam se da ćemo razgovarati o tom pitanju kod kuće.