Hrist ili Hristos

Kako se piše Hrist ili Hristos?

Prema srpskom  pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava Hristos.

Pridev glasi Hristov.

Primeri u rečenicama:

Hristos vaskrse!

Hristos se rodi!

Isus Hrist je u filmovima predstavljen kao čovek sa bradom.