prekoputa ili preko puta

Kako se piše prekoputa ili preko puta?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše, ali u različitim kontekstima.

Prekoputa se piše u značenju sa suprotne/druge strane.

Kada se želi doslovno reći da je nešto preko puta (preko ulice), onda se piše odvojeno.

Primeri u rečenicama:

Mačka je prešla preko puta koji je bio tek asfaltiran.

Da li se prodavnica nalazi prekoputa?

Ah, prekoputa je frizerski salon koji ne volim!