Kategorija: Slovo B

bogohuljenje ili bogohulenje

Kako se piše bogohuljenje ili bogohulenje? Piše se bogohuljenje. Bogohuljenje je glagolska imenica izvedena od glagola bogohuliti. Prezentska osnova ovog glagola glasi bogohuli-. Kod ovakvih glagola, čija se prezentska osnova završava vokalom i, pri tvorbi vrši se jotovanje. Na tvorbenu osnovu bogohul- dodat je sufiks –jenje, pri čemu su se alveolarno l i sonant j […]

bobina ili bombina

Kako se piše bobina ili bombina? Piše se bobina. Imenica bobina je galicizam. Potiče od francuske reči bobine. Primeri u rečenici: Kalem od namotaja bakarne žice naziva se bobina. Bobine struju niskog napona, uglavnom iz akumulatora, pretvaraju u mnogo veći napon. Ako imate problem sa automobilom tokom vožnje, to može značiti da Vam je loša […]

Branki ili Branci

Kako se piše Branki ili Branci? Piše se Branki. U dativu i lokativu jednine vlastitih imenica ženskog roda na -ka, odstupa se od sibilarizacije, tj. ne dolazi do promene k u c. Primeri u rečenici: Branki je juče bio rođendan i odneli smo joj tortu iznenađenja. Samo sam Branki ispričala sve što se desilo, jer […]

božiji ili božji

Kako se piše božiji ili božji? Piše se i jedno i drugo, ali se prednost daje obliku božji. Pridevski sufiks -ji javlja se i u obliku -iji. Oblik -iji ima prednost kod osnova koje sezavršavaju suglasničkom grupom, radi lakšeg izgovora (npr. guščiji). Pošto se osnova imenice bog završava samo jednim suglasnikom, prednost se daje nastavku […]

Božić Bata ili Božić bata

Kako se piše Božić Bata ili Božić bata? Piše se Božić Bata. Izmišljena imena iz umetničkih dela, kada su vlastita, pišu se velikim početnim slovom. Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica navodi i oblik s crticom, koja nije obavezna: Božić-Bata. Primeri u rečenici: Čoveka koji deci donosi poklone neki zovu Božić Bata, a neki Deda […]

bombona ili bonbona

Kako se piše bombona ili bonbona? Piše se bombona. U pitanju je galicizam. Reč je preuzeta iz francuskog jezika, u obliku bonbon. U srpskomjeziku je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, pa je alveolarno n, pod uticajem bilabijalnog b prešlo u bilabijalno m. Pravilan je i skraćeni oblik bombon. Primeri u rečenici: Mama je […]

bojica ili boica

Kako se piše bojica ili boica? Piše se bojica. U kontaktu dva vokala, ako je vokal i na drugom mestu, a sonant j deo osnove ili tvorbenog formanta, on će se pisati svim oblicima. Tvorbena osnova reči bojica glasi boj-, j je deo osnove, i zbog toga se piše. Primeri u rečenici: Kupila sam sav […]

bog ili Bog

Kako se piše Bog ili bog? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja. Velikim slovom piše se kada se, u monoteističkim religijama, Bog smatra jedinim i odnosi se na vlastito ime.Malim slovom piše se kada označava jednog od bogova u mnogobožačkoj religiji, kada ima opšte ili atributsko značenje, u frazama i kada […]

bio sam kod kuće ili bio sam kući

Kako se piše bio sam kod kuće ili bio sam kući? Piše se bio sam kod kuće. Predloško-padežna konstrukcija kod kuće nalazi se u genitivu, koji se koristi uz glagole mirovanja.Oblik kući nalazi se u dativu, koji se koristi uz glagole koji označavaju cilj kretanja (idem kući). Primeri u rečenici: Kada si me juče pozvala, […]

bogzna ili bog zna

Kako se piše bogzna ili bog zna? Piše se i jedno i drugo u zavisnosti od značenja. Odvojeno pisanje, bog zna, koristi se u doslovnom značenju.Spojeno pisanje, bogzna, predstavlja prilog, sa značenjem naročito. Ovo je neprava priloška reč, jer je sastavljena od dve različite vrste reči (imenica + glagol).Najčešće se upotebljava uz negaciju. Primeri u […]