Kategorija: Slovo B

bogohuljenje ili bogohulenje

Kako se piše bogohuljenje ili bogohulenje?Piše se bogohuljenje.Bogohuljenje je glagolska imenica izvedena od glagola bogohuliti. Prezentska osnova ovog glagola glasi bogohuli-. Kod ovakvih glagola, čija se prezentska osnova završava vokalom i, pri tvorbi vrši se jotovanje. Na tvorbenu osnovu bogohul- dodat je sufiks –jenje, pri čemu su se alveolarno l i sonant j stopili u […]

bobina ili bombina

Kako se piše bobina ili bombina?Piše se bobina.Imenica bobina je galicizam. Potiče od francuske reči bobine.Primeri u rečenici:Kalem od namotaja bakarne žice naziva se bobina.Bobine struju niskog napona, uglavnom iz akumulatora, pretvaraju u mnogo veći napon.Ako imate problem sa automobilom tokom vožnje, to može značiti da Vam je loša bobina.Ako Vaš automobil troši više goriva […]

Branki ili Branci

Kako se piše Branki ili Branci?Piše se Branki.U dativu i lokativu jednine vlastitih imenica ženskog roda na -ka, odstupa se od sibilarizacije, tj. ne dolazi do promene k u c.Primeri u rečenici:Branki je juče bio rođendan i odneli smo joj tortu iznenađenja.Samo sam Branki ispričala sve što se desilo, jer jedino u nju imam poverenja.Belu […]

božiji ili božji

Kako se piše božiji ili božji?Piše se i jedno i drugo, ali se prednost daje obliku božji.Pridevski sufiks -ji javlja se i u obliku -iji. Oblik -iji ima prednost kod osnova koje sezavršavaju suglasničkom grupom, radi lakšeg izgovora (npr. guščiji). Pošto se osnova imenice bog završava samo jednim suglasnikom, prednost se daje nastavku -ji.Primeri u […]

Božić Bata ili Božić bata

Kako se piše Božić Bata ili Božić bata?Piše se Božić Bata.Izmišljena imena iz umetničkih dela, kada su vlastita, pišu se velikim početnim slovom. Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica navodi i oblik s crticom, koja nije obavezna: Božić-Bata.Primeri u rečenici:Čoveka koji deci donosi poklone neki zovu Božić Bata, a neki Deda Mraz.Ako budeš dobra, sutra […]

bombona ili bonbona

Kako se piše bombona ili bonbona?Piše se bombona.U pitanju je galicizam. Reč je preuzeta iz francuskog jezika, u obliku bonbon. U srpskomjeziku je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, pa je alveolarno n, pod uticajem bilabijalnog b prešlo u bilabijalno m. Pravilan je i skraćeni oblik bombon.Primeri u rečenici:Mama je danas u prodavnici kupila […]

bojica ili boica

Kako se piše bojica ili boica?Piše se bojica.U kontaktu dva vokala, ako je vokal i na drugom mestu, a sonant j deo osnove ili tvorbenog formanta, on će se pisati svim oblicima. Tvorbena osnova reči bojica glasi boj-, j je deo osnove, i zbog toga se piše.Primeri u rečenici:Kupila sam sav školski pribor, od bojica […]

bog ili Bog

Kako se piše Bog ili bog?Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja.Velikim slovom piše se kada se, u monoteističkim religijama, Bog smatra jedinim i odnosi se na vlastito ime.Malim slovom piše se kada označava jednog od bogova u mnogobožačkoj religiji, kada ima opšte ili atributsko značenje, u frazama i kada se upotebljava […]

bio sam kod kuće ili bio sam kući

Kako se piše bio sam kod kuće ili bio sam kući?Piše se bio sam kod kuće.Predloško-padežna konstrukcija kod kuće nalazi se u genitivu, koji se koristi uz glagole mirovanja.Oblik kući nalazi se u dativu, koji se koristi uz glagole koji označavaju cilj kretanja (idem kući). Primeri u rečenici:Kada si me juče pozvala, bio sam kod […]

bogzna ili bog zna

Kako se piše bogzna ili bog zna?Piše se i jedno i drugo u zavisnosti od značenja.Odvojeno pisanje, bog zna, koristi se u doslovnom značenju.Spojeno pisanje, bogzna, predstavlja prilog, sa značenjem naročito. Ovo je neprava priloška reč, jer je sastavljena od dve različite vrste reči (imenica + glagol).Najčešće se upotebljava uz negaciju.Primeri u rečenici:Krenuli su juče […]