Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?

Piše se i jedno i drugo.

Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.

Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: “Kupio je proizvod upola cene” ili “Skraćen je upola“.

Očekujem te kod kuće u pola deset uveče.

Sutra imamo zakazanu prezentaciju u pola devet ujutru.

Kupio je novi automobil upola manje vrednosti od prethodnog.

Dug koji sam imao upola je smanjen nakon pregovora.

Nakon dijete, uspeo je da skine upola više kilograma nego što je planirao.