Ne obuhvata ili neobuhvata

Kako se piše ne obuhvata ili neobuhvata?

Pravilno je pisati ne obuhvata kao odvojene reči.

Kada koristimo negaciju ne uz glagol obuhvatiti, te dve reči se pišu odvojeno. Negacija ne se piše odvojeno od glagola obuhvatiti.

Glagol obuhvatiti znači uključiti, sadržati ili pokrivati nešto.Kada koristimo negaciju ne sa glagolom obuhvatiti, naglašavamo da nešto nije uključeno, sadržano ili pokriveno.

Negacija ne i glagol obuhvatiti se pišu odvojeno, kao dve odvojene reči, bez razmaka između njih.

Na primer:

  • Ovaj plan ne obuhvata sve aspekte problema.
  • Taj izveštaj ne obuhvata sve relevantne informacije.
  • Njegov priedlog ne obuhvata sve potrebne promene.