bojazan ili bojaznost

Kako se piše bojazan ili bojaznost?

Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja.

Imenica bojaznost izvedena je od imenice bojazan, tako što je na osnovu bojazn- dodat sufiks -ost.
Imenica bojazan koristi se da označi strahopoštovanje, strepnju, pribojavanje ili sumnja.
Imenica bojaznost koristi se da označi bojažljivost, plašljivost.

Primeri u rečenici:

Ranije, kad god bi otac viknuo, osećala bi se bojazan kod ukućana.

Vladala bi bojazan kad bi se taj čovek pojavio na vratima.

U Marku se primećuje bojazan kad se spomene odlazak u vojsku.

U srcu je, istovremeno, osećala neopisivu radost, ali i bojazan.

Iako je dobar drug, ponekad mi smeta njegova bojaznost.

Pristao je na sve, ne razmišljajući, samo zbog svoje bojaznosti.

Zbog tolike bojaznosti, neće dogurati daleko u životu.


Rekao mi je da govorim bez bojaznosti, jer će sve ostati među nama.