nabij ili nabi

Kako se piše nabij ili nabi?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nabij.

Ovo je jedna od tipičnih greški kada je u pitanju imperativ. Nastavci za imperativ su -j, -jmo i -jte koji se dodaju na infinitivnu ili prezentsku osnovu.

Takođe, greši se i kod primera kao što su popi, umesto popij, osvoji umesto osvoj, zali umesto zalij, razumi umesto razumej itd.

Primeri u rečenicama:

Molim te, nabij tu kapu na glavu da se ne prehladiš!

Milane, nabij taj kolac kraj ograde!