Oznaka: prilog

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?Piše se i jedno i drugo.Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: […]

prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Predstavlja prilog koji ima značenje posle sutrašnjeg dana.Danas je subota i ne idem na posao, ali prek(o)sutra je već ponedeljak kada počinje radna nedelja.