Oznaka: prilog

uopšte ili u opšte

Kako se piše uopšte ili u opšte? Pravilno se piše se uopšte. U srpskom jeziku, pravilno korišćenje izraza uopšte i u opšte predstavlja važan aspekt gramatičke tačnosti i stilističke preciznosti. Oba izraza su pravilna, ali se koriste u različitim kontekstima i sa različitim značenjima. Uopšte: Upotrebna uloga: Uopšte se koristi kao prilog i obično znači […]

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola? Piše se i jedno i drugo. Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”. Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na […]

prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Predstavlja prilog koji ima značenje posle sutrašnjeg dana. Danas je subota i ne idem na posao, ali prek(o)sutra je već ponedeljak kada počinje radna nedelja.