glumičin ili glumicin

Kako se piše glumičin ili glumicin?

U srpskom jeziku pravilno se piše glumičin.

Svuda gde se zajednička imenica završava na –ca (glumica), potrebno je u prisvojnim pridevima koji su od nje izvedeni da slovo c pređe u č kada se nalazi ispred vokala i ili e (glumica). Ova promena se naziva palatalizacija.

Primeri u rečenicama:

Da li si pročitala u novinama glumičinu izjavu?

Glumičin stil oblačenja mi se jako dopada.

Hej, pa to je novi glumičin dečko!