ićićemo ili ići ćemo

Kako se piše ićićemo ili ići ćemo?

Pravilno se piše ići ćemo.

Skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) pišu se odvojeno od glagola uz koji stoje. Ovo pravilo primenjuje se za sva lica jednine i množine, bez izuzetaka.

Primeri u rečenici:

Ići ćemo kod bake.

Peći ćeš kolače sutra.