predsednik ili pretsednik

Kako se piše predsednik ili pretsednik?

Prema srpskom pravopisu pravilno je predsednik.

U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova s ne prelazi u bezvučno slovo t).

Primeri u rečenicama:

Predsednik je otputovao u Pariz.

Da li je predsednik predložio nove mere?

Hej, pa predsednik će večeras govoriti o stanju u državi!