Oznaka: gramatika

podsetnik ili potsetnik

Kako se piše podsetnik ili potsetnik?   Pravilno se piše podsetnik. U srpskom jeziku, pravilno pisanje između podsetnik i potsetnik je veoma bitan aspekt gramatičke preciznosti i pravopisne tačnosti. Ova pravilnost proizlazi iz pravila srpskog pravopisa koji detaljno reguliše kako se suglasnici ponašaju u različitim kontekstima. Specifičnost ovog slučaja leži u fenomenu poznatom kao jednačenje suglasnika […]

videćemo ili vide ćemo

Kako se piše videćemo ili vide ćemo?   Pravilno se piše videćemo. Buduće vreme (futur I) kod glagola koji se završavaju na ti može imati dva oblika: prost i složen. Prost oblik se formira tako što se na osnovu glagola dodaje nastavak za buduće vreme. Na primer: videću, videćeš, videće, videćemo, videćete, videće. Složen oblik […]

uopšte ili u opšte

Kako se piše uopšte ili u opšte? Pravilno se piše se uopšte. U srpskom jeziku, pravilno korišćenje izraza uopšte i u opšte predstavlja važan aspekt gramatičke tačnosti i stilističke preciznosti. Oba izraza su pravilna, ali se koriste u različitim kontekstima i sa različitim značenjima. Uopšte: Upotrebna uloga: Uopšte se koristi kao prilog i obično znači […]

koje ili ko je

Kako se piše sa koje ili ko je?   Pravilno se piše se i jedno i drugo ali sa različitim značenjem. U srpskom jeziku, razlikovanje između “koje” i “ko je” je važan aspekt gramatičke pravilnosti i preciznosti u izražavanju. Obe forme su gramatički ispravne, ali se koriste u različitim kontekstima i sa različitim značenjima. 1. […]

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola? Piše se i jedno i drugo. Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”. Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na […]

impuls ili inpuls

Kako se piše impuls ili inpuls? Pravilno se piše impuls. Ova imenica vodi poreklo iz Njutnove mehanike gde predstavlja proizvod brzine i mase tela. Pojam impuls, pored mehanike, možete pročitati u kontekstu elastičnih i neelastičnih sudara, te u oblasti elektromagnetizma. Promena reči impuls u jednini po padežima izgleda ovako: (nominativ) impuls – (genitiv) impulsa – […]

u knjizi ili u knjigi

Kako se piše u knjizi ili u knjigi? Pravilno se piše u knjizi. Kada imenicu knjiga menjamo po padežima, u nekim oblicima slovo g menjamo slovom z. Ova promena reči u srpskom jeziku naziva se deklinacija. (šta) knjiga (nominativ) – (tiče se koga, čega) knjige (genitiv) – (dajem kome čemu) knjizi (dativ) – (vidim koga, […]

kinuo ili kihnuo

Kako se piše kinuo ili kihnuo? Pravilno se piše i jedno i drugo. Zanimljivo je da se na teritoriji Republike Srbije češće u govoru i pisanju zapaža oblik kijanje – kinuo, dok se na ijekavskom govornom području, koje obuhvata susedne zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, frekventnije koristi oblik kihnuti – kihnuo. Za koji […]