njujorški ili njujorski

Kako se piše njujorški ili njujorski?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njujorški.

Nastavak -ški imaju pridevi od imena koja se završavaju na g ili k i kojem prethodi suglasnik (pekinški, svrljiški, požeški, praški itd).

Primeri u rečenicama:

Njujorški kafići su prepuni kada je proleće.

Da li si šetao njujorškim ulicama?