holograf ili hologram

Kako se piše holograf ili hologram?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali u različitim kontekstima.

Holografija je reč grčkog porekla (holographía). Holografija

Holograf predstavlja dokument koji je osoba svojom rukom napisala.

Hologram predstavlja snimak koji je dobijen uz pomoć holografije, pri čemu se dobija trodimenzionalna slika.

Primeri u rečenicama:

Čiji je ovo holograf?

Zanima me da vidim taj hologram.

Oni čuvaju holografe.